За насЗа нас

Българска асоциация по терапия на реалността е основана в началото на 2021 година като сдружение с нестопанска цел, което развива дейност във връзка с обучението, разпространението и практическото приложение на терапия на реалността и теория на избора.

Българска асоциация по терапия на реалността е представител на Европейската асоциация по терапия на реалността (EART) и Европейския институт по терапия на реалността (ЕIRT).

Терапия на реалността

Терапия на реалността е психотерапевтичен подход, при който терапевтът, основавайки се на вярването, че хората са вътрешно мотивирани и контролират собственото си поведение, използва процес на самооценяване, чрез който се свързва с клиента през трудностите, които съпътстват живота му, и му помага да намери различна перспектива, да открие алтернативи за лично удовлетворение и по-добро функциониране в живота. Този подход на терапевта към личността се нарича Теория на избора.

Теория на избора

Теорията на избора е поглед към човешкото поведение, базиран върху концепцията за кибернетиката от втори порядък – метафора за човешкия организъм като затворена система. Всяка функция в тази система има цел и е мотивирана вътрешно. Организмът се равнява с поведението, което е неделимо цяло и се състои от действие, мисъл, чувство и физиология. Целта на човешкото поведение е достигане на вътрешен баланс и хармонизиране със средата. Това е възможно, поради следните характеристики и възможности на организма: мотивите, които задвижват поведението; възможностите да се изследва и сравнява информация, събрана от средата; възможност да се хармонизира, с помощта на една от най-значимите си възможности – собствената креативност. Тези характеристики са представени в детайли за целите на психотерапията през психологическите нужди, качествения свят на човек и неговото цялостно поведение.

Представители

Уилям Гласър

Д-р Уилям Гласър е световноизвестен психиатър, основател и президент на института “Уилям Гласър Интернешънъл”. Създател е на Теория на избора и Терапия на реалността, които са основополагащи за психологията и психотерапевтичната практика на новото време. Идеите на неговите теории са общовалидни и могат да бъдат прилагани във всички взаимоотношения: лични, работни, бизнес, образование и т.н.

Леон Лойк

Психолог, психотерапевт, старши треньор към Института “Уилям Гласър” и основател на Центъра за обучения по Теория на избора и Терапия на реалността в Словения (през 1996 година). Леон Лойк поставя основите и защитава от научна и гледна точка Терапия на реалността и Теория на избора като еволюционно-систематичен терапевтичен подход в Европа. Заедно със съпругата си Боба Лойк акредитират метода към Европейската асоциация по психотерапия и създават програмите за обучение на психотерапевти и консултанти в Европа.

Боба Лойк

Директор „Обучения“ на EIRT, Генерален секретар на EART. Съосновател на програмата за обучение на психотерапевти и консултанти на Терапия на реалността, заедно със съпруга си Леон Лойк. Психотерапевт с Европейски сертификат по психотерапия и майстор-треньор към Института “Уилям Гласър”, с богат опит в частна терапевтична практика в Словения и дългогодишен опит в сферата на консултирането и социалната работа. Автор на множество статии и книги.

Членство

Членството в Сдружение „Българска асоциация по терапия на реалността“ е доброволно. Желаещите да станат членове приемат условията за членство в Устава на Сдружението и спазват своите задължения. Всеки член е длъжен да внесе годишния си членски внос в рамките на 3 дни след приемането на неговото Заявление за членство от УС на БАТР.

Видове членство в БАТР

Курсист

Всеки, който се обучава в програма на Сдружението има право да кандидатства за членство със статут „Курсист“. То му осигурява своевременно информиране за всички новости около Сдружението, обученията и развитието на Терапия на реалността; Отстъпки от събития, продукти и услуги на БАТР.

Асоцииран член

Всеки, които се интересува и е съпричастен с каузата на БАТР, както и членове, след завършване на своето обучение получават статут „Асоцииран член“. То му осигурява своевременно информиране за всички новости около Сдружението, обученията и развитието на Терапия на реалността; Отстъпки от събития, продукти и услуги на БАТР.

Почетно членство

Присъжда се за особени заслуги към каузата, дейността и целите на Сдружението. Почетните членове са освободени от внасяне на членски внос.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner