Обучения

Обучението по Теория на избора и Терапия на реалността е акредитирано и отговаря на стандартите на Европейската асоциация по терапия на реалността, Европейския институт по терапия на реалността, както и на стандартите на Европейската асоциация по психотерапия. Това гарантира високо ниво и качество на обучението както в базовия курс, така и в последващите специализации.

График на обучение

Обучение
Дати
Лектор/Треньор
Място
Практикуми 3-4 - БГ група 3. година
29-30/06/2024
Живана С.
Zoom
2-ри интензивен семинар - БГ група 3. година
21-24/10/2024
Боба Л.
Кран, Словения
Конференция "Дни на Леион Лойк"
25-27/10/2024
Група
Блед, Словения
Практикуми 5-6 - БГ група 3. година
7-8/12/2024
Живана С.
Zoom
Практикуми 7-8 - БГ група 3 година
8-9/2/2025
Живана С.
Zoom

Международни лектори и треньори

Боба Лойк

Директор „Обучения“ на EIRT, Генерален секретар на EART. Съосновател на програмата за обучение на психотерапевти и консултанти на Терапия на реалността, заедно със съпруга си Леон Лойк. Психотерапевт с Европейски сертификат по психотерапия и майстор-треньор към Института “Уилям Гласър”, с богат опит в частна терапевтична практика в Словения и дългогодишен опит в сферата на консултирането и социалната работа. Автор на множество статии и книги.

Дубравка Стиячич

Социален педагог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, старши треньор и член на борда на EIRT. Президент на Асоциацията по терапия на реалността в Хърватия. Член на борда на Института Уилям Гласър, с дългогодишен клиничен опит в психиатрична клиника.

Марияна Жечиревич

Психолог, Психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат по психотерапия. Старши треньор и член на борда на EIRT. Член на Националния съвет за развитие на човешките ресурси на Хърватия. С дългогодишна частна практика като психотерапевт в Загреб, Хърватия.

Живана Иваш

Педагог, Психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат по психотерапия. Базов треньор и член на борда на EIRT. Работи като начален учител и допълнително има частна практика в Шибеник, Хърватска. Притежава дългогодишна експертиза в консултирането на младежи, родители и семейства.

Ксения Цента

Психолог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат по психотерапия. Супервайзър и член на борда на EIRT. Работи във Здравен център в Целе, Словения. Опит в работата с деца, юноши и родители.

Данко Буторач

Психолог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър, треньор и член на борда на EIRT. Президент на EART. Има практика в държавен фамилен център, където работи с индивидуални клиенти, с двойки, семейства и с групи.

Аида Ганович

Педагог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър на Института “Уилям Гласър” и член на борда на EIRT. Тя е член на борда на Асоциацията по терапия на реалността в Босна и Херцеговина. Работи в SOS детски селища, Босна и Херцеговина. Има 3-годишна специализация Философия и психодрама” и поддържа частна практика в Сараево, Босна и Херцеговина

Ива Микулич

Психолог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър и член на борда на EIRT. Секретар на Асоциацията по терапия на реалността в Хърватска. Има частна терапевтична практика в Загреб, Хърватия.

Мария Ситар

Педагог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър и член на борда на EIRT. Притежава сертификат за терапевтични игрови умения (RMPTI – Green Stream). Работи като социален педагог в начално училище в Загреб, Хърватия и като терапевт на частна практика.

Йосипа Вучица

Социален педагог, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър и член на борда на EIRT. Работи в неправителствения сектор в Сплит, Хърватска, където се занимава с консултиране, образование и мениджмънт. Има опит в консултирането на деца с проблемно поведение и техните родители, както и с работа с деца отпадащи от образователната си социални система.

Мария Пошавеч

Доктор по медицина, психотерапевт на терапия на реалността с Европейски сертификат за психотерапия, супервайзър и член на борда на EIRT. Работи като училищен медицински работник и Ръководител център за консултиране на деца, юноши и родители в Загреб, Хърватия. Тя е и член на Управителния съвет на Камарата на психотерапевтите в Хърватия.

Базово обучение по Терапия на реалността

Базов сертификационен курс

Искате да разбирате себе си и другите по-добре? Искате да овладеете Теория на избора и приложението на Терапия на реалността в личните взаимоотношения, в партньорството си, на работното място, да подобрите професионалните си умения, да изградите адаптивност и устойчивост? Тогава този курс е за Вас. Сертификацията в базовото обучение Ви дава право да продължите в нивата за напреднали: консултантско и психотерапевтично.

Продължителност

2 години

Сертификация

4-дневен сертификационен семинар

Цел

Обучението е насочено към професионалисти в областите на психологичното консултиране, медицината, мениджмънта, образованието и др., които искат да подобрят своите професионални умения чрез Теория на избора и нейните приложения в различни области на работа. Базовото обучение дава право да се продължи обучението в нивата за консултант, психотерапевт и коуч на Терапия на реалността.

Условия за прием

Минимум бакалавърска степен по психология, медицина, социални дейности, педагогика, човешки ресурси и др., както и работа в съответните сфери на консултиране - помагащите професии.

Структура

Сертификационно обучение за консултанти

Консултант на Терапия на реалността

Програмата за консултанти на Терапия на реалността подготвя професионалисти, които желаят да изградят или да подобрят уменията си за психологично консултиране в различни сфери на живота: индивидуално и групово консултиране в бизнеса, човешкото развитие в корпоративна и социална среда, в сферата на формалното, корпоративното и неформалното образование и др.

Продължителност

4 години

Сертификация

Демонстрация на консултативни умения, теза, портфолио

Цел

Сертификационната програма за консултанти на Терапия на реалността е разработена от Европейския институт по терапия на реалността, като следва стандартите за обучение на Европейската асоциация по терапия на реалността. Обучението е с продължителност 4 години (не по-малко от 1324 часа), от които две години базово обучение и е насочено към професионалисти, които желаят да изградят или да подобрят уменията си за психологично консултиране в различни сфери на живота: индивидуално и групово консултиране в бизнеса, човешкото развитие в корпоративна и социална среда, в сферата на формалното, корпоративното и неформалното образование и др.

Условия за прием

Бакалавърска или магистърска степен по психология, медицина (магистър), социални дейности, педагогика, човешки ресурси и др., както и работа в съответните сфери на консултиране - помагащите професии. Специалисти без академична подготовка в областта на хуманитарните науки, но с продължителен опит по консултиране в помагащите професии и мениджмънта, също могат да запишат това обучение.

Структура

Сертификационно обучение за психотерапевти

Психотерапевт на Терапия на реалността

Програмата за психотерапевти на Терапия на реалността, подготвя високоефективни и отговорни професионалисти, които предоставят психотерапевтични услуги в частна практика, клиники, държавни и неправителствени организации за психична помощ и психо-социална рехабилитация и т.н. Обучението завършва с Европейски сертификат по психотерапия, който се признава в България и в Европа.

Продължителност

5 години

Сертификация

Демонстрация на психотерапевтични умения, теза, портфолио

Цел

Сертификационната програма за терапевти на Терапия на реалността е разработена от Европейския институт по терапия на реалността, като следва стандартите за обучение на Европейската асоциация по терапия на реалността и тези на Европейската асоциация по психотерапия. Обучението е с продължителност 5 години (не по-малко от 1489 часа), от които две години базово обучение и е насочено към професионалисти, които желаят да изградят или да подобрят своята психотерапевтична практика.

Условия за прием

Първа фаза (две години) - състои се от три 4-дневни интензивни работилници и поне десет 1-дневни практикума (практика). Втората фаза (3 години) се състои от четири 4-дневни интензивни работилници и поне десет 1-дневни практикума (практика). Обучението включва и индивидуално обучение (супервизия) с треньор (9 часа на година); Интервизионни групи и самостоятелна работа. През петата година, са включени дванадесет 1-дневни групови супервизии, индивидуални супервизии на работата с клиенти, лична терапия в рамките на 25 часа и самостоятелна подготовка.

Структура

Заяви участие в обучение

    GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner