• август 5, 2021
  • admin
  • 0

“БАТР създава общност от съмишленици, обединени от каузата да помагат на хората да подобрят живота си. Ключов момент във всички програми е фокусът върху себепознанието и интегрирането на теорията от всеки студент.”

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner