Членство

Българска асоциация по терапия на реалността

Членство

Членството в Сдружение „Българска асоциация по терапия на реалността“ е доброволно. Желаещите да станат членове приемат условията за членство в Устава на Сдружението и спазват своите задължения. Всеки член е длъжен да внесе годишния си членски внос в рамките на 3 дни след приемането на неговото Заявление за членство от УС на БАТР.

01.

Курсист

Всеки, който се обучава в програма на Сдружението има право да кандидатства за членство със статут „Курсист“. То му осигурява своевременно информиране за всички новости около Сдружението, обученията и развитието на Терапия на реалността; Отстъпки от събития, продукти и услуги на БАТР.

02.

Асоцииран член

Асоцииран член – Всеки, които се интересува и е съпричастен с каузата на БАТР, както и членове, след завършване на своето обучение получават статут „Асоцииран член“. То му осигурява своевременно информиране за всички новости около Сдружението, обученията и развитието на Терапия на реалността; Отстъпки от събития, продукти и услуги на БАТР.

03.

Почетно членство

Почетно членство – присъжда се за особени заслуги към каузата, дейността и целите на Сдружението. Почетните членове са освободени от внасяне на членски внос.

-Подаване на заявление за членство

Ако имате въпрос, моля свържете се с нас