Контакти

Българска асоциация по терапия на реалността

Форма за контакт

Банкова сметка: IBAN BG10RZBB91551013038307; Титуляр: БАТР/Bulgarian Association of Reality Therapy